Broeder genootschap

Broeder genootschap

Bij gelegenheid het 11-jarigbestaan van SKU in 1982 werd het Genootschap van d’n Udenhoutse Broeder opgericht.  Een initiatief van onder meer Rien van den Bosch, Frie van Eijck en Harrie Besselink. Deze laatste werd de eerste “pseudo”-abt van het Genootschap, waarin elk jaar iemand wordt opgenomen die zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Udenhoutse en Biezenmortelse gemeenschap. De start was in 1982 met de “pseudo”-broeders Jack Leermakers, Frie van Eijck, Piet van Loon, Jan Hoevenaar en Harrie Besselink. De eerste jaren zou telkens één van hen plaats maken voor een gekozen Broeder.

In het Genootschap werden achtereenvolgens opgenomen:

1982 Piet Witlox

Vrijwilligerswerk: Scouting en Jeugd

Piet was de eerste Udenhoutse Broeder. Zijn grote verdiensten liggen bij de jeugd van Udenhout en specifiek bij de Scouting. Piet was groepsvoorzitter binnen de Scouting, waarmee hij veel ondersteuning gaf aan de Udenhoutse gemeenschap. Als eerste broeder ontving hij het amulet uit handen van Harrie Besselink.

1983 Rien van den Bosch

Vrijwilligerswerk: Carnaval

Rien was betrokken vanaf de eerste minuten van het Carnaval in Udenhout. Hier heeft hij allerlei functies bekleed: Prins Carnaval, Raad van Elf, de man achter de SKU. Hij zette binnen de SKU zich vooral in voor de bejaarden en zieken binnen de gemeenschap.

1984 Jan Brekelmans

Vrijwilligerswerk: Volleybal

Jan is als 3e Udenhoutse Broeder gekozen voor zijn vrijwilligerswerk binnen Volleybal Club Udenhout. Jan was 24 jaar bestuurslid en heeft deze club tot de 1e klas binnen de volleybalwereld gebracht.

1985 Jo Dielen

Vrijwilligerswerk: KAV en jeugdvakantiewerk

Jo was de eerste vrouw die als Udenhoutse Broeder werd benoemd. Ze was meer dan 30 jaar actief als bestuurslid bij de Katholieke Arbeiders Vrouwen(KAV) en bij de organisatie van het kindervakantiewerk. Ook was zij bestuurslid bij de hobbyclub en als lector actief in de kerk.

1986 Ad van den Brand

Vrijwilligerswerk: EHBO en parochie Biezenmortel

Ad was zo’n 30 jaar instructeur bij de EHBO. Ad was ook jarenlang actief bij Jong Nederland, bij de parochie in Biezenmortel en als voorzitter bij de ouderenbond.

1987 Zuster Lies van de Loo

Vrijwilligerswerk: wijkverpleging

Zuster Van der Loo is 12 jaar wijkverpleegster geweest. De zieken onder ons verzorgen met een hoge inzet, haar eigen persoonlijkheid en met uitzonderlijk kwaliteiten. Ze deed dit met meer dan plichtsbetrachting, onder door stervensbegeleiding.

1988 Ad van Rijsewijk

Vrijwilligerswerk: Harmonie MVC, Carnaval

Ad zette zich veelvuldig in voor harmonie MVC als vicevoorzitter en plv. dirigent maar ook voor de jeugd zoals bij het jeugdensemble en het opleidingsorkest. Daarnaast was Ad ook dirigent en pianist van koor St. Lambertus uit Cromvoirt. Ad was de eerste prins Carnaval in Udenhout en werd na het overlijden van abt Pietje Witlox tot voorzitter van het Genootschap van de Udenhoutse Broeder benoemd.

1989 René Martens

Vrijwilligerswerk: rolstoelbasketbal Olympische Spelen

René werd als jongste Udenhoutse Broeder op 19-jarige leeftijd geïnstalleerd. René nam deel als rolstoelbasketballer aan de Olympische Spelen in Seoul en won met dit team een zilveren medaille. René is een voorbeeld voor de jeugd met zijn mentaliteit en doorzettingsvermogen.

1990 Mien Dankers

Vrijwilligerswerk: KVO en Nierstichting

Mien was jarenlang voorzitter van de Boerinnenbond. Mien zette ook de plaatselijke collecte voor de Nierstichting op en verzamelde kleding voor Mensen in Nood.

1991 Frans Verhoeven

Vrijwilligerswerk: SVSSS

Frans Verhoeven is meer dan 30 jaar bestuurslid van SVSSS geweest. Iedereen kende hem als de secretaris van de vereniging.

Alle voetbalverenigingen van Brabant kenden Frans Verhoeven. Hij was de man van S.S.S. Enkele van de taken die Frans naast zijn secretariaat heeft uitgevoerd: kantinemedewerker, elftalleider, lid van de trainingscommissie, veldkeurder en lid van de activiteitencommissie.

1992 Koos van de Wouw

Vrijwilligerswerk: Rijvereniging St. Lambertus

Koos verzorgde jarenlang als commandant de opleiding van de jeugdige ruitertjes bij de ponyclub.

1993 Wim van Hooft

Vrijwilligerswerk: Parochie – Franciscusschool –  Assisiëkoor

Wim was op diverse terreinen vele jaren bestuurlijk heel actief in Biezenmortel voor de school en de parochie.

1994 Jan Elands

Vrijwilligerswerk: SVSSS-Carnaval

Jan was actief bij SVSSS onder andere als leider van het eerste elftal. Jan was sponsor en ook de man die Feyenoord naar Udenhout haalde bij de viering van het 25-jarig bestaan van de jeugdafdeling. Ook was hij sponsor van vele activiteiten voor de jeugd en de ouderen met Carnaval.

1995 Peter Vervloed

Vrijwilligerswerk: Kinderboekenschrijver

Peter, onderwijzer aan de basisschool de Wichelroede, zette Udenhout op de kaart als schrijver van kinderboeken en begeleidde daarnaast het schoolkoor met de gitaar, ook bij vieringen in de kerk.

1996 Christ Hogendoorn

Vrijwilligerswerk: Gilde en Vakbond

Christ was als hoofdman van het Gilde Sint Antonius – Sint Sebastiaan op allerlei terreinen binnen het gildewezen zeer actief. Tevens was hij lig van het Kringbestuur van Gildekring Maasland

Ook zette hij zich meer dan 25 jaar in voor het vakbondswerk van de FNV.

1997 Richard van Grinsven

Vrijwilligerswerk: Parochie Biezenmortel, koren

De enige echte broeder in het gezelschap, Kapucijn Richard van Grinsven, zet zich al meer dan 30 jaar in voor de diverse koren in Biezenmortel en Alphen. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer betrokken, zeker bij de zwakkere medemens.

1998 Ton van Nieuwburg

Vrijwilligerswerk: Festipet, toneel

Vanwege zijn culturele inspiratie voor het dorp/de regio bij Stichting PET, als voorzitter van Festipet en bij toneelactiviteiten werd Ton benoemd.

1999 Jan Goutziers

Vrijwilligerswerk: Gemeenteraad

Jan is opgenomen in het Genootschap omdat hij altijd opkomt voor de zwakkeren in Udenhout en Biezenmortel. Hij begon in 1970 als eenmansfractie in de gemeenteraad van Udenhout en staat er om bekend dat hij zich inzet voor de gewone man.

2000 Jan van Beerendonk

Vrijwilligerswerk: Harmonie, Brandweer

De laatste gemeentebode van Udenhout is meer dan 50 jaar lid van Harmonie MVC en actief bij de vrijwillige brandweer in Udenhout. Ook is hij actief bij de vogelvereniging De Goudvink.

2001 Wim van Kempen

Vrijwilligerswerk: Kleuven, Parochie, VCB, Franciscusschool

Wim is al vele jaren een zeer actieve vrijwilliger. Hij is Prins Carnaval en voorzitter bij De Kleuven geweest. Was actief voor de parochie en de school in Biezenmortel, heeft zitting gehad in het bestuur van VCB en is Vader Abt sinds 2004.

2002 Leon Kuypers

Vrijwilligerswerk: K.P.J. en Udenhout onder Zeil

Leon was bestuurslid van de KPJ en daar vloeide de mooie muziekhappening Udenhout onder Zeil in 1999 uit voort. Onder zijn leiding ontstond dit prachtige festijn.

2003 Marinus

Joke Robben

Vrijwilligerswerk: SKU, toneelzolder, SVSSS

Als 22e broeder werd dit keer voor een echtpaar gekozen. Joke de drijvende kracht achter de toneelzolder en als coupeuse altijd inzetbaar voor SKU. Marinus als technische man overal inzetbaar, is ook collectant in de kerk en actief bij voetbalvereniging SVSSS.

2004 Annie Heuvelmans

Vrijwilligerswerk: Parochie, KVO

Annie is een zeer actieve vrijwilliger, een echte duizendpoot in de dorpsgemeenschap. Zij heeft vele verdiensten voor de parochie, voor de MOV, is bestuurlijk actief bij de KVO en bij volksdansgroep ’t Akkedeert.

2005 Corrie Pijnenburg

Vrijwilligerswerk: DOS, EHBO

Juffrouw Corrie is bekend bij jong en oud bij de gym- en turnvereniging DOS.

Zij zette bij deze vereniging zich ook actief in voor de G-gym en de ouder-kind gym. Daarnaast is Corrie actief bij de EHBO Udenhout.

2006 Annie van Roessel

Vrijwilligerswerk: Heemkunde, schrijver

Annie is als Udenhoutse Broeder benoemd vanwege haar grote heemkundige kennis vooral van Udenhout en Biezenmortel. Zij is bestuurslid bij heemkunde kring De Kleine Meijerij en is lid van het schrijversteam van ’t Schoor. Annie heeft een zeer grote oude fotocollectie van Udenhout en Biezenmortel verzameld.

2007 Erna Poirters - Van Ingen

Vrijwilligerswerk: Eikelaar, Avond-wakegroep, Gemengd Koor Udenhout

Erna is als medewerker van De Eikelaar zeer betrokken bij de zorg voor de oudere medemens. Zij zet zich daar ook vrijwillig voor in. Daarnaast is zij lid van de avondwakegroep en zingt bij het Gemengd Koor Udenhout.

2008 Ad van de Wouw

Vrijwilligerswerk: KBO, Stichting Welzijn

Ad is bestuurslid bij diverse stichtingen en verenigingen. Ad was jarenlang voorzitter van de KBO Udenhout en had vanwege deze rol zitting in het bestuur van Vitaal Ubé en de Stichting Welzijn Ouderen.

2009 Christ Schoonus

Vrijwilligerswerk: SVSSS, buurtvereniging, RZVU

Christ is al vele jaren actief bij SVSSS, Als bestuurslid, leider, materialenman en als voorzitter van de supportersvereniging. Daarnaast is hij actief in de buurtvereniging en als bestuurslid bij Recreatie Zaalvoetbal Vereniging Udenhout (RZVU).

2010 Piet Kroot

Vrijwilligerswerk: Carnaval en Muziek-Koor

Piet is als Prins Carnaval van De Kleuven in Biezenmortel bekend. Hij zet zich vooral in bij enkele koren, mondorgelclub De Ademhappers en als vrijwilliger bij het onderhoud van het plaatselijke kerkhof werkzaam.

2011 Lia Clement

Vrijwilligerswerk: ’t Schoor, STUVO en Andantinokoor

Lia is al meer dan 30 jaar vrijwilliger op allerlei gebied en bij diverse activiteiten in Udenhout. Zoals bij voetbalvereniging SVSSS, bij STUVO, Videogroep Udenhout en verzorgt al vele jaren de PR bij het Andantinokoor maar vooral is zij actief als lid van het Schrijversteam en secretaris van Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel.

2012 Rob Weijtmans

Vrijwilligerswerk: Gilde en Publicist.

Rob is al meer dan 30 jaar bestuurslid bij Gilde Sint Joris Udenhout, als secretaris. Tevens heeft hij 1 boek uitgegeven en voor 2 andere boeken was hij eindredacteur en heeft hij het onderzoek gedaan. Daarnaast is hij hoofdman van Gildekring Maasland, was hij 12 jaar lid van de SAT commissie van deze kring en is hij vicevoorzitter van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden.

2013 Cees de Graaf

Vrijwilligerswerk: Sportverenigingen – Carnaval

Cees was zeer actief als bestuurslid bij de Tennisvereniging en Volleyclub Udenhout. Binnen de gemeenschap actief bij de Rabobank Hart van Brabant en Brabants Landschap. En op het gebied van cultuur zien we Cees terug bij het Andantinokoor en als één van De Zwartwerkers bij de carnavalsoptocht. Je zal Cees vaak zien in de rol als voorzitter.

2014 Tonnie van Rijsewijk

Vrijwilligerswerk: Parochie – KVO en ZLTO

In het atrium van de Eikelaar werd Tonnie beloond voor al haar ondersteunend werk binnen de parochie, als het versieren van de kerk met bloemen voor de bijzondere gelegenheden. Daarnaast was Tonnie zeer actief binnen de KVO en de ZLTO, als boerin voelde ze zich hier goed thuis. En heeft haar steentje bijgedragen door méér dan 40 jaar te collecteren voor de Nierstichting

2015 Frie van Eijck

Vrijwilligerswerk: Carnaval en Sportvereniging

Frie heeft aan de wieg gestaan van het Genootschap van de Udenhoutse Broeders. Zijn palet is als volgt: initiator van de Boerenbruiloft en het Genootschap. Maar ook was hij behulpzaam als voorzitter bij de Tennisvereniging en penningmeester van de Bibliotheek. Op muziekgebied medeoprichter van De Kliekskes en bespeelde hij het “wasbord”.

2016 Will van Rooij

Vrijwilligerswerk: EHBO en parochie

Will een rasechte Biezenmortelnaar. Je kent Will van de EHBO, bij allerlei evenementen in en rondom Udenhout werd door Will ondersteund met zijn EHBO werkzaamheden als EHBO kaderinstructeur, examinator, cursusleider en bestuurslid. Tevens vrijwilliger bij de parochie, begeleider van Lourdesreizen, conciërge op de Wichelroede en was hij broedermeester voor de pelgrimage naar Kevelaer.

2017 Conny van Gorp

Vrijwilligerswerk: Agrarisch en Zorg

Conny is boerin en woont in De Kuil, waar ze samen met haar man een zorgboerderij runt. Zorgen voor mensen zit in haar hart, daarom zien we haar terug binnen het dorp bij verschillende vrijwilligers activiteiten: Organisator van de Dorpsquiz, en ondersteuning bij de Survivalrun, maar ook op de scholen en bij het voetbal zet ze haar beste beentje voor.

2018 Kees Weijtmans

Vrijwilligerswerk: Brandweer en Carnaval

Kees kom je overal tegen in het dorp. Je kan Kees altijd om hulp vragen, hij staat altijd klaar voor de mensen in Udenhout. Als vrijwillige brandweer helpt hij de mensen in nood. De KPJ kent hem als bestuurslid en hulp voor het zwaardere werk. Bij de SKU deelgenomen in verschillende commissies en bekend als Prins Carnaval. Buiten het dorp bestuurslid van de Vereniging Inlands Hout.

2019 Pieter Michielsen

Vrijwilligerswerk: Journalist en Dorpsquiz

Pieter is als eerste bekend van De Wegwijzer. Als journalist, fotograaf en redacteur. De man achter de website: Udenhout Centraal. Maar daarnaast ook voorzitter van de Dorpsquiz, organisator van Sinterklaas op het kasteel, vrijwilliger bij het Winterparadijs, SVSSS, MHCU, TVU en de Keutel commissie.

Zijn passie voor fotograferen is terug te zien in: Un Schôôn Ploatje.

2020 Ruud Oerlemans

Vrijwilligerswerk: KWF – presentator evenementen

Ruud heeft al meer dan 27 jaar het collecteren voor de KWF geregeld. Daarnaast was hij bij vele Dorpsactiviteiten zeer actief: Peperkoek loten, De kersttocht, Survivalrun, buurtvereniging het Waterloopplein, collectant, DOS, presentatie van verschillende dorpsevenementen. Binnen het onderwijs: lid van de medezeggenschapsraad, verkeersbrigadiers, en hij was ook de U-sticker plakker.

2022 Albert van den Brand

Vrijwilligerswerk: Scouting & Natuurmonumenten

Albert staat niet vaak op de voorgrond. Binnen het dorp kennen we Albert van de Scouting, ’t Winterparadijs, Volleybaltoernooi, opbouw kraam peperkoekloterij. Buiten Udenhout vind je Albert bij Natuurmonumenten bij de bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers.  

2023 Frans van Gestel

Vrijwilligerswerk: Presentator en Buddy

Frans komend uit Udenhout en woonachtig in Biezenmortel is in beide kernen zeer bekend. Leiding geven aan Scouting Biezenmortel, Avondvierdaagse en VCB. Is een presentator in hart en nieren voor: de Biezenmortelsdag, en Driekoningen. Maar hij is ook collectant voor de Nierstichting en Buddy voor mensen met een beperking. En hij was ook muzikaal binnen de Hofkapel.